Uteplats

Uteplatsen är det rum som för samman inomhus med utomhus: ett extra vardagsrum där man vill kunna njuta av sin trädgård. Därför är det viktigt att uterummet verkligen är en del av trädgården. En uteplats ska välkomna och bjuda in till trädgården!

När det gäller uteplatser finns det oändliga möjligheter att skapa vackra miljöer med pergola, häckar, olika växter, vattenspeglar, altaner och mycket, mycket mer.