Planteringar

Vi är många som drömmer om blomstrande rabatter och vackra planteringar. Men vad ska man välja? Stilen i trädgården och arkitekturen på huset spelar stor roll när det gäller vilka växter som kan passa bra. Ett funkishus hör många gånger ihop med den formklippta häcken medan den lilla röda stugan inte är komplett utan sin syrenberså … Det är också roligt att ibland göra det helt oväntade: sticka ut och bryta av!

Att få vara en kreativ samarbetspartner till våra kunder i detta arbete är något vi uppskattar. När vi får komma in tidigt i processen kan vi också genom ett gott grundarbete göra trädgården så lättskött som möjligt. Skötselbehovet minskar om planteringarna anpassas efter platsens förutsättningar när det handlar om allt från ljus, jordmån, klimat med mera.