Natursten

Till natursten hör granit, skiffer och tegel. Dessa material används som nytt material men det kan också handla om att ta till vara på en sockelgrund på ett gammalt hus eller en sönderfallen gärdsgård från förrförra seklet. Natursten blir bara vackrare med åren och kan återvinnas i det oändliga, något mer miljövänligt är svårt att tänka sig!

Att sätta natursten är ett hantverk. Det är som att lägga ett naturligt pussel och vem som helst kan inte göra det. Erfarenhet och skicklighet är viktigt men man måste också ha talang och fallenhet: det krävs rätt handlag och rätt känsla i händerna.