Staket, häck, mur

Nu för tiden byggs staket, häckar och murar för att man vill rama in trädgården, skapa atmosfär och samtidigt värna om sitt privatliv och sin integritet.

Häckar kan köpas färdiga eller som mindre plantor. Staket kan byggas i trä, stål eller en kombination. Alla lösningar anpassas efter kundens önskemål och fastighetens förutsättningar. Är trädgården kuperad, går det att jobba med höjdskillnader i trädgården i kombination med vegetation, murar och staket. På så sätt kan man få både utsikt och skyddad insyn på samma gång!

Ett vanligt staket kräver normalt inte bygglov, däremot behövs det oftast ett för att bygga ett plank eller en mur. Bäst är att höra efter hos kommunen vad som gäller för just den aktuella fastigheten. För växter krävs dock inget bygglov!

Man bör alltid komma överens med grannen innan man bygger något på gränsen mellan två tomter. Annars kan man få två avgränsare, till exempel en häck och ett staket, helt i onödan.